Financieel Management

Het doel is om inzicht te creëren in de financiële situatie van de onderneming. Snel en adequaat kunnen reageren op veranderingen binnen de organisatie. “Vinger aan de pols”. Rust en optimale controle brengen.

In het programma komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Belangrijke bedrijfseconomische begrippen en kengetallen
  • Begroten (verlies en winstrekeningen)
  • Beoordelen van financiële informatie
  • Bijsturen op basis van financiële informatie
  • Het jaarrapport
  • Informatie van verschillende afdelingen en dwarsverbanden

De training financieel management is bedoeld om meer inzicht te geven in de financiële positie van de onderneming.
Deze lesstof gaat in op de facetten die belangrijk zijn voor de beoordeling van het jaarrapport van een onderneming. Van balans lezen tot aan het berekenen maar vooral ook het doorgronden van kengetallen ten aanzien van de financiële positie van uw bedrijf.

Er wordt uitleg gegeven over de verschillende ingrediënten van een jaarrapport.
Hierbij is vooral rekening gehouden met een koppeling naar de dagelijkse praktijk.
De behandelde onderwerpen dienen een hulpmiddel te zijn bij het beoordelen van de positie van de onderneming en bij het nemen van beslissingen welke bedrijfseconomische gevolgen hebben.

Bestemd voor:
Directeur/ eigenaar. Afdelingshoofd.

Duur:
3 dagen (over een periode van 3 weken)

Kosten:
1100,00 Euro p.p.