Veiligheid voor Leidinggevenden (VOL-VCA)

In de cursus komen aspecten met betrekking tot veilig werken aan de orde vanuit het oogpunt van de leidinggevende. Veiligheid, gezondheid en welzijn krijgen in het bedrijfsleven steeds meer aandacht.

Aan de orde komen onder meer:
  • Arbeidsomstandighedenwetgeving, milieuwetgeving en Europese Richtlijnen.
  • Oorzaken voor het ontstaan van een ongeval.
  • Het bevorderen van veilig werken.
  • Veiligheidsprocedures.
  • Taak-risico-analyse.
  • Bedrijfsnoodplan.
  • Gevarenbronnen (geluid, elektriciteit, straling en asbest).
  • Toxicologie (giftige stoffen, signalering, etikettering en persoonlijke beschermingsmiddelen).
  • Ergonomie.
Doelstelling
Doel van deze cursus is het behalen van het diploma Veiligheid voor Leidinggevenden (VCA)

Werkwijze
asimir verzorgt voor alle deelnemers een duidelijke presentatie met behulp van een beamer en een examengerichte samenvatting. De cursus wordt afgerond met een proefexamen waardoor de deelnemers optimaal zijn voorbereid op het officiële examen. Het lesmateriaal bestaat uit een syllabus met lesstof en oefeningen en proefexamen(s).

Cursusduur
4 dagdelen/ avonden.

Kosten
Per deelnemer bedragen de kosten: € ..... (excl. BTW)

In de prijs zijn de kosten van het lesmateriaal en de examens inbegrepen.