Kwaliteitsmanagementsystemen

De opzet en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem is een traject dat opgebouwd is uit cursusdagen en individuele begeleiding. Deze zijn zodanig op elkaar afgestemd dat het overdragen van kennis over de norm, het opleiden van uw medewerkers, de ontwikkeling van uw kwaliteitsysteem en de implementatie naadloos op elkaar aansluiten. Om er bovendien voor te zorgen dat de individuele begeleiding aansluit op uw organisatie, start het traject altijd met een inventarisatie.

Het traject bestaat daarom uit:

1. Inventarisatie
Op basis van gesprekken met de directie, afdelingshoofden en medewerkers van uw organisatie wordt met behulp van een inventarisatieprogramma bepaald op welke punten u reeds voldoet aan de norm. Hiermee wordt de basis gelegd voor een gerichte implementatie en ontwikkeling.

2. Cursusdagen
Door een klassikale behandeling van de NEN EN ISO 9001:2000 norm, het kwaliteitsmanagementsysteem en de documentatiewijze, worden de grondbeginselen van kwaliteit aangeleerd. De cursusdagen zijn opgebouwd uit een aantal theoretische onderdelen en de meer praktische workshops.

De volgende punten zullen in de cursus aan de orde komen:
 • Wat is kwaliteit?
 • Wat zijn de consequenties van een kwaliteitsmanagementsysteem?
 • Hoe wordt draagvlak gecreëerd?
 • De NEN EN ISO 9001:2000 norm
 • Samenhang kwaliteitsmanagementsysteem
 • Voorwaarden aan kwaliteitsdocumenten
 • Voorwaarden aan procedures
 • Interne audits
 • Certificeringstraject
2.1 Workshops
In een aantal workshops worden de geleerde grondbeginselen op een praktische wijze toegepast, zodat de basis voor het systeem wordt gelegd. De volgende punten komen onder andere aan bod:
 • Schrijven kwaliteitshandboek
 • Schrijven procedures
 • Primair proces
 • Functieomschrijvingen
 • Formulieren
 • Interne audits, toetsing van de procedures aan de norm
 • Opstellen implementatieplanning
 • Implementatie
3. Individuele begeleiding
De individuele begeleiding is erop gericht het kwaliteitsysteem zodanig op te zetten en in te richten dat het exact aansluit op uw organisatie.

Hierbij wordt aandacht besteed aan:
 • De integratie van de bestaande informatiestroom in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Het “on the job” trainen van het hoofd kwaliteitszorg
 • De begeleiding van implementatie
 • Het houden van interne audits
 • Het garanderen van de inhoudelijke toepassing van de norm
 • De benutting van het systeem.
Doelstelling
Het doel van dit traject is het opzetten en implementeren van een bedrijfseigen kwaliteitsmanagementsysteem. Dit zodanig dat de interne bedrijfsprocessen structureel worden verbeterd en een succesvolle certificering door een daartoe bevoegde certificeringinstantie kan volgen.

Werkwijze
De begeleiding die Casimir bedrijfsadvisering en trainingen in dit traject biedt, bestaat uit workshops, cursusdagen en individuele begeleiding door gespecialiseerde adviseurs. Hierbij wordt een optimale samenwerking nagestreefd. Voor het bereiken van een optimaal resultaat adviseert Casimir bedrijfsadvisering de deelname van minimaal twee medewerkers van uw bedrijf. Op deze wijze wordt een breder draagvlak voor de implementatie van het kwaliteitsysteem gerealiseerd.

Duur
Het traject bestaat uit 20 dagen die over een periode van 10 maanden zijn verdeeld. In deze periode worden gedurende 10 dagen cursussen en workshops georganiseerd. Tevens zullen alle bedrijven gedurende 10 dagen individuele begeleiding ontvangen van één van onze adviseurs.

Kosten
Per deelnemer bedragen de kosten: € ..... (excl. BTW)

De prijs is gebaseerd op 2 deelnemers per bedrijf.
De prijs is exclusief reiskosten en BTW.
De reiskosten à € 0,30 per kilometer worden berekend vanaf ons kantoor.