Financieel Management, Beleid & Strategie

De training Financieel Management, Beleid & Strategie is bedoeld voor directie- en managementteamleden.

Download Financieel Management Beleid & Strategie productblad

Doel
Inzichtelijk maken van resultaten. Snel en adequaat kunnen reageren op veranderingen binnen en buiten de organisatie. “Vinger aan de pols”. Rust en optimale controle brengen. Uitzetten van beleid. Doelen stellen op middellange en langere termijn.

Inhoud
Aan de hand van theoretisch en praktische voorbeelden wordt dieper ingegaan op:
 • het maken van beleid
 • het inzetten van strategieën
 • het bepalen van essentiële kengetallen
 • het formuleren van doelstellingen
 • het doel van begroten en targets stellen
 • het doorgronden van financiële rapportages
 • het sturen op basis van managementinformatie.
Het uitdragen van visie en het kenbaar maken van beleid zijn van groot belang voor organisaties. Strategieën om daarmee opvolging te geven aan voorgenomen beleid zijn daar mee verbonden. Doelstellingen, zowel op afdelingsniveau als op directieniveau, dienen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART) te zijn.

Bij het gedeelte financieel management gaat de lesstof in op de facetten die belangrijk zijn voor de beoordeling van het jaarrapport van een onderneming.
Van balans lezen tot aan het berekenen maar vooral ook het doorgronden van kengetallen.

Ook wordt ingegaan op het doel van managementinformatie. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe de informatie, welke bestaat uit onder meer Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en financiële informatie, kan worden beoordeeld. Tevens wordt de noodzaak van bijsturen, indien resultaten afwijkend zijn, onder de loep genomen. Door de managementinformatie periodiek te beoordelen ontstaat er een situatie van “beheerst ondernemen”.

Jaarrapport
Er wordt uitleg gegeven over de verschillende onderwerpen van een jaarrapport. Hierbij wordt vooral teruggekoppeld naar de dagelijkse praktijk. De behandelde onderwerpen dienen een hulpmiddel te zijn bij het beoordelen van de positie van de onderneming en bij het nemen van beslissingen die bedrijfseconomische gevolgen hebben.

Verdere aandachtspunten in de training
Uitgangspunten beheerst ondernemen vanuit vier invalshoeken:
 • Financiën
 • De klant
 • Interne bedrijfsprocessen
 • Innovatie
Instrumenten om het beleid en doelstellingen van de organisatie naar acties te vertalen. Het beleid omzetten in concrete doelstellingen en indicatoren en targets hieraan koppelen.
Het maken van een praktische vertaalslag van het bedrijfsbeleid naar afdelings- en persoonlijke doelstellingen.

Duur
Twee dagen verspreid over een periode van maximaal 3 weken.


Locatie:
Casimir Bedrijfsadvisering te Zetten

Kosten:
Per deelnemer bedragen de kosten: € 895,- (excl. BTW)