Intern Auditor

Doel van deze training is te leren om een interne audit voor te bereiden en uit te voeren. De interne audits leveren een belangrijke bijdrage aan het proces van continu verbeteren van de organisatie. De training is bestemd voor medewerkers die interne audits uitvoeren inclusief evaluatie en die eventueel vervolgacties in gang zetten.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Audits volgens de richtlijn ISO 10011
  • Wat is het doel van een interne audit
  • Het opstellen en gebruiken van auditplanningen en audit-checklists
  • Het voorbereiden van een audit
  • Het uitvoeren van een audit; technieken en gedrag van de auditor
  • De rapportage
  • Afwijkingen en afhandelen van corrigerende maatregelen
  • Het analyseren van bevindingen en het rapporteren aan het management
Gewenste vooropleiding / ervaring
Enige kennis van kwaliteits- en /of veiligheidssystemen.

Opleidingsduur
2 dagen / 4 dagdelen

Bijzonderheden
Er worden aan de hand van oefeningen praktijksituaties nagespeeld.
Indien mogelijk en gewenst worden er tijdens training interne audits uitgevoerd op de bedrijven van de deelnemers.

Kosten
Per deelnemer bedragen de kosten: € ..... (excl. BTW)