Opleidingstraject VCA*

De opzet en implementatie van het veiligheidssysteem is een traject dat opgebouwd is uit cursusdagen en individuele begeleiding. Deze zijn zodanig op elkaar afgestemd dat het overdragen van kennis over de norm, het opleiden van uw medewerkers, de ontwikkeling van uw veiligheidssysteem en de implementatie naadloos op elkaar aansluiten. Om er bovendien voor te zorgen dat de individuele begeleiding aansluit op uw organisatie, start het traject altijd met een inventarisatie. Het traject bestaat daarom uit:

1. Inventarisatie

Op basis van gesprekken met de directie, afdelingshoofden en medewerkers van uw organisatie wordt met behulp van een inventarisatieprogramma bepaald op welke punten u reeds voldoet aan de norm. Hiermee wordt de basis gelegd voor een gerichte implementatie en ontwikkeling.

2. Veiligheidssysteem

Door een klassikale behandeling van het veiligheidssysteem volgens de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) en de wijze van vastlegging krijgen de cursisten inzicht in het systeem.

De volgende punten zullen in de cursus aan de orde komen:
 • Wat is VCA?
 • Wat zijn de consequenties van VCA* in het bedrijf?
 • Bewustwording van VCA.
 • Hoe wordt draagvlak gecreëerd?
 • Samenhang veiligheidssysteem.
 • Voorwaarden aan procedures.
 • Certificeringstraject.
3. Workshops

Onder begeleiding wordt de vragenlijst van het VCA* afgewerkt en het handboek geschreven De volgende punten komen onder andere aan bod:
 • Voorschriften.
 • Schrijven procedures.
 • Primair proces.
 • Functieomschrijvingen.
 • Formulieren.
 • Interne audits, toetsing van de procedures aan de VCA-norm.
 • Implementatie.
 • Opstellen implementatieplanning.