Functionerings- en beoordelingsgesprekken

GECOMBINEERD, PRODUCT MET AANVULLENDE TRAINING.

Inleiding
Het vinden van het juiste personeel is in deze tijd van een krap arbeidsaanbod een uitdaging geworden. Eenmaal binnen is het van groot belang om te zorgen dat de medewerkers goed functioneren en dat hun ontwikkeling binnen de organisatie voldoende aandacht krijgt. Resultaatgerichte planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken leggen het fundament hiervoor en vormen een onmisbaar onderdeel van een degelijk personeelsbeleid. Doelstelling
Het bijstaan van de ondernemer bij het ontwikkelen van personeelsbeleid dat voorziet in:
  • Het motiveren van medewerkers
  • Het begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling binnen uw bedrijf
  • Het voeren van degelijke functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
  • Het hanteren van een degelijk beloningsbeleid
  • Het ervoor zorgen dat de persoonlijke doelen in overeenstemming worden gemaakt met het bedrijfsdoelen
  • De herplaatsing van medewerkers in een andere functie of met een andere opdracht.

Werkwijze
Omdat ieder organisatie uniek is dient het personeelsbeleid op maat te worden gemaakt.
Casimir gaat dit als volgt realiseren in 3 stappen:

STAP 1 De eerste stap bestaat uit een introductiegesprek met de directie en leidinggevende om inzicht te krijgen in de organisatie. Hierna worden de volgende documenten opgesteld:
  1. Formulier functioneringsgesprek op maat;
  2. Formulier beoordelingsgesprek / Planningsgesprek op maat;
  3. Handleiding functionering- & beoordelingssystematiek in combinatie met een beloningssysteem op maat;
  4. Handleiding gespreksvoering tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken.
STAP 2 De bovenstaande formulieren/handleidingen zijn leerstof en naslagwerk voor de daaropvolgende training van 1 dag t.b.v. het systeem en de aanpak van de gesprekken. Deze training wordt gegeven aan alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

STAP 3 (OPTIONEEL) Hierna zullen, in overleg, enkele of alle functionerings- en beoordelingsgesprekken worden bijgewoond ter ondersteuning. Daaropvolgend zal een terugkomdag worden ingepland waarop de gesprekken worden geëvalueerd en waar nodig aangevuld met eventuele tips en trucs.

Bestemd voor:
Alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Opleidingsduur
Stap 1 : 3 dagen
Stap 2 : 2 dagenoptioneel
Stap 3 : 4 dagdelen (afhankelijk van het aantal gesprekken die bijgewoond moeten worden) 

Kosten
Op aanvraag.