Resultaatgerichte bedrijfsvoering

Resultaatgerichte bedrijfsvoering is de benaming van een verzameling managementmethoden voor het sturen van organisaties, gericht op de strategische en de operationele doelen. De methoden en instrumenten die Casimir in de training gebruikt zijn in de praktijk ontwikkeld. Ze vormen samen een logisch geheel en kunnen ook afzonderlijk worden toegepast.

De RGB-methoden voorzien in een behoefte bij de actuele bedrijfsvoering, met als kernwoorden:
 • duidelijkheid,
 • transparantie,
 • resultaatverantwoordelijkheid,
 • processturing,
 • doelstellingen,
 • prestatie-indicatoren,
 • verbeteringsprojecten,
 • managementinformatievoorziening,
 • evalueren en leren.

Deze training biedt de deelnemers praktische gereedschappen voor moderne bedrijfsvoering. Verbeteringsprogramma's kunnen met RGB systematisch worden uitgevoerd en worden geïntegreerd in de totale bedrijfsvoering.

Aan: Maximaal 10 personen 

Duur:
• 1 dagdeel voorbereiding aan de hand van een interview met een aantal sleutelfiguren
• 3 dagdelen training in de middag en 3 dagdelen ‘fun’ in de avond

Schema van de training RGB:

Training dagdeel 1

Kennismaken met de deelnemers en vaststellen van de leerdoelstellingen

De koers
 • Organisatie structuur
 • Missie, Visie
 • Strategie
 • Niveau’s in een organisatie, wie doet wat?
 • Doelen op basis van SMART met de K van kwaliteit
 • De 10 doelstellingen van de opdrachtgever
Kwaliteit
 • Wat is kwaliteit?
 • Kwaliteitsmanagement
 • Kosten en opbrengsten van kwaliteit
 • Continu verbeteren
 • Plan – do – Check - Act
 • Procesmodel ISO 9001
 • Klanttevredenheid
 • Structuur in kwaliteit
 • Betrokkenheid van het management
Captain’s Dinner (optioneel)

Fundeel: Doelen stellen door effectief samenwerken (in overleg)
 
Training  dagdeel 2

Management Informatie
 • Procesbeheersing
 • Input en Output
 • Oefening
 • Wat wordt bedoeld met informatie
 • Informatieverwerking
 • Management / Directie
 • Plan – do – Check - Act
 • Procesbeheersing
 • 3 regelkringen
Communicatie
 • Eerste indruk
 • Hoofdfactoren communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • E-mail communicatie
 • Actief luisteren
 • Trechter techniek
 • Feedback
 • Klachtenbehandeling
Timemanagement
 • Het Eisenhouwer model
 • Team timemanagement
Maaltijd (optioneel)

Presentatie uitwerking actieplannen door de deelgroepen

Training dagdeel 3

Verandermanagement
 • Organisatieverandering
 • Omgaan met individuele weerstand
Leidinggeven
 • Stijlen van Leidinggeven
 • Wanneer welke stijl?
 • Self Control
 • 4 staps leermodel

Kookworkshop met de directie (optioneel)

Presentatie actieplannen

Terugkoppeling door Casimir

Data:

Nader in te vullen

Locatie: Casimir Bedrijfsadvisering te Andelst of als teamtraining in uw bedrijf.

Richtprijs: € 1.290,- per persoon