Recycling

Voor de brancheorganisatie van autorecyclingbedrijven is Casimir actief geweest bij het opstellen van een kwaliteitsnorm waarin de ISO 9001-norm en additionele eisen zijn gecombineerd in één kwaliteitsnorm.

Casimir heeft een zestigtal autodemontagebedrijven begeleid bij:
 • Het implementeren van kwaliteitsmanagementsystemen volgens de ISO 9001- KZD en MRF.
 • Begeleiding bij veranderingen. (verandermanagement)
 • Sparringspartner bij innovatie en ontwikkeling.
 • Positie inventarisatie. (nulmeting)

Verder heeft Casimir voor een aantal bedrijven advies en training gegeven op het gebied van:
 • P&O en administratieve organisatie en teammanagement
 • Communicatie
 • Verkoop / Baliverkoop
 • Intern Auditor, Leiding geven
 • Werken met de KZD-norm
 • Balanced Score Card
 • Teambuilding.