Projecten

Onze projectmanagers verbinden zich vol overgave aan de best haalbare resultaten, te midden van vaak tegenstrijdige belangen. Zij kunnen de projectleiding geheel op zich nemen, of een projectleider ondersteuning bieden. Casimir is vooral actief in uitvoeringsprojecten, waarbij een nieuw systeem of nieuwe aanpak binnen een organisatie of een bij een groep bedrijven of instellingen moet worden ingevoerd.

De projectmedewerker van Casimir is betrokken en houdt de lijnen kort. Hij of zij doet dat door zoveel mogelijk op die locaties te werken waar het project zich afspeeld. Hiermee wordt 'automatisch' contact gehouden met de diverse betrokkenen en voeling gehouden met het project. Niet alleen tijdens vergaderingen, maar juist ook daarbuiten, op die plaatsen waar het project wordt gerealiseerd.

Dit vergt flexibiliteit voor wat betreft werktijden en werklocaties. Onze projectleiders, ondersteuners en medewerkers zijn hieraan gewend. Vaak kunnen ze een bezoek aan een projectlocatie combineren met het aldaar uitvoeren van hun werkzaamheden. 'Even je gezicht laten zien' werkt vaak beter dan vele telefoontjes en emails.

Op deze manier staan we midden in het project, actief en betrokken.