Administraties

Pro-actief & Professioneel!

Omdat Casimir voor het kunnen geven van bedrijfskundige adviezen zich flink moet inleven in uw bedrijf, was het een logische stap om ook ondersteuning bij de boekhouding in het dienstenpakket op te nemen. Immers, dankzij het inzicht in uw bedrijf, kan Casimir uw administraties  zonder opstartproblemen geheel overnemen, of gerichte adviezen geven waardoor u meer profijt van uw administratie zult hebben. Was het eerst wellicht alleen een verplichting voor de fiscus, vanaf nu heeft u zelf profijt van uw boekhouding. Want uw boekhouding zal zo zijn ingericht, dat u beter inzicht krijgt in de kosten en baten van elk onderdeel van uw bedrijf. Een financieel en administratief adviseur (boekhouder of AA-accountant) verwerkt de administratieve gegevens van uw onderneming. En u heeft natuurlijk probleemloos beschikking over de overzichten voor:
  • de aangifte inkomstenbelasting
  • de aangifte vennootschapsbelasting
  • de aangifte omzetbelasting (maandelijks of per kwartaal)
  • het opstellen van de jaarrekening
  • en het bijhouden van uw loonadministratie
Dhr. Bart Schadee, Financieel specialist.
Dhr. Oscar Bassie, Financieel adviseur.
Dhr. Peter Kiemeney, Financieel adviseur.
Dhr. Yarno van Beek, Salarisadministratie en Financieel adviseur.
Mevr. Marleen Snel, Boekhouding.
Dhr. Corné Hoogervorst, Salarisadministratie.

Speciaal voor het MKB heeft Casimir ook een aantal trainingen voor u als ondernemer ontwikkeld. Geen opleiding tot boekhouder maar praktische kennisoverdracht van ondernemer tot ondernemer.

De eerste training is  'Exploitatie in Beeld'  Deze tot de praktijk gerichte training geeft u als ondernemer alleen het nodige mee wat voor u van belang is.

Een goede bewaking van de bedrijfseconomische en liquide positie is een belangrijke bijdrage voor het behalen van de gewenste bedrijfseconomische resultaten. Financieel Management Beleid & Strategie.
Bij deze tweede training is het doel om inzicht te creëren in de financiële situatie van de onderneming. Snel en adequaat kunnen reageren op veranderingen binnen de organisatie. “Vinger aan de pols”. Rust en optimale controle brengen.

De exploitatietool is een excel document door Casimir ontwikkeld die bij deze training wordt geleverd. wordt. De 'tool' werkt snel. Is simpel te gebruiken en geeft overzichtelijk de belangrijkste financiele kengetallen van uw bedrijf weer. Deze eenvoudige tool bewaakt de continuïteit van uw bedrijf door het inzichtelijk maken van uw financiële rendement. De tool kan zo worden ingericht dat financiële informatie, van voorgaande jaren en/of prognoses overzichtelijk in beeld worden gebracht. U beschikt over actuele en betrouwbare informatie. Door het verwerken van de maandelijkse exploitatieresultaten in de Casimir exploitatietool, kan worden bepaald of bepaalde elementen van de bedrijfsvoering bijsturing nodig hebben.

Download productbladen:    De Exploitatietool     /     Financieel Management Beleid & Strategie