Trainingen

De ervaring, kennis en inzet van uw medewerkers bepalen het succes van uw onderneming of organisatie. Uitgangspunt van onze trainingen is het inzicht geven in - en bewust maken van eigen gedrag en handelen.

Geijkte patronen en standaard oplossingen worden doorbroken en aangevuld met nieuwe inzichten waardoor medewerkers slagvaardiger, effectiever en prettiger kunnen werken in de organisatie en in hun functie. Als ondersteuning van het bedrijfskundige advies heeft Casimir een aantal trainingen ontwikkeld.

Resultaatgerichte bedrijfsvoering

Resultaatgerichte bedrijfsvoering is de benaming van een verzameling managementmethoden voor het sturen van organisaties, gericht op de strategische en de operationele doelen. De methoden en instrumenten die Casimir in de training gebruikt zijn in de praktijk ontwikkeld. Ze vormen samen een logisch geheel en kunnen ook afzonderlijk worden toegepast.

De RGB-methoden voorzien in een behoefte bij de actuele bedrijfsvoering, met als kernwoorden:
 • duidelijkheid,
 • transparantie,
 • resultaatverantwoordelijkheid,
 • processturing,
 • doelstellingen,
 • prestatie-indicatoren,
 • verbeteringsprojecten,
 • managementinformatievoorziening,
 • evalueren en leren.
Lees verder >>


Functionerings- en beoordelingsgesprekken

GECOMBINEERD, PRODUCT MET AANVULLENDE TRAINING.

Inleiding
Het vinden van het juiste personeel is in deze tijd van een krap arbeidsaanbod een uitdaging geworden. Eenmaal binnen is het van groot belang om te zorgen dat de medewerkers goed functioneren en dat hun ontwikkeling binnen de organisatie voldoende aandacht krijgt. Resultaatgerichte planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken leggen het fundament hiervoor en vormen een onmisbaar onderdeel van een degelijk personeelsbeleid. Doelstelling
Het bijstaan van de ondernemer bij het ontwikkelen van personeelsbeleid dat voorziet in:
 • Het motiveren van medewerkers
 • Het begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling binnen uw bedrijf
 • Het voeren van degelijke functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 • Het hanteren van een degelijk beloningsbeleid
 • Het ervoor zorgen dat de persoonlijke doelen in overeenstemming worden gemaakt met het bedrijfsdoelen
 • De herplaatsing van medewerkers in een andere functie of met een andere opdracht.
Werkwijze
Omdat ieder organisatie uniek is dient het personeelsbeleid op maat te worden gemaakt.
Casimir gaat dit als volgt realiseren in 3 stappen:

Lees verder >>


Leidinggeven voor Managers

De training Leidinggeven voor managers is bedoeld voor mensen in leidinggevende posities. De cursus geeft u praktische instrumenten in handen om direct de effectiviteit van uw communicatie enorm te vergroten. De focus ligt hierbij op de positie van u als leidinggevende: hoe gaat u zo optimaal mogelijk om met de mensen aan wie u leiding geeft en hoe geeft u effectief richting aan uw organisatie.

Lees verder >>


Meer...