Diensten

Wanneer u Casimir vraagt om advies, gaan wij niet op uw stoel zitten, maar proberen de kennis binnen uw bedrijf aan te vullen. Dat kan alleen in samenwerking met uw medewerkers.
Op deze manier worden knelpunten, kansen en bedreigingen gezamenlijk aangepakt. Het resultaat zal dus geen dik rapport zijn, maar een in de praktijk werkende oplossing die bovendien door uw eigen medewerkers wordt geaccepteerd.

Wij hebben ons in de loop der jaren gespecialiseerd in een vijftal disciplines: Advies, Training, Administratie, Projecten en Automatisering. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat we het grootste deel van onze diensten op uw locatie verlenen.

We bieden onze diensten aan in de vorm van abonnementen, trainingen, maatwerk en projecten.

Abonnement als basis
Bedrijfskundig advies, ondersteuning bij uw bedrijfsadministratie en ondersteuning bij automatisering bieden wij u aan in de vorm van een abonnement. Afhankelijk van uw behoefte kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op respectievelijk 12, 24 of 48 dagen arbeid per jaar. Dit abonnement wordt aangegaan met ons multidisciplinaire team.

Trainingen
Het blijft bij ons niet bij advisering alleen. Het succes van bijvoorbeeld een kwaliteitzorgsysteem of één van onze automatiseringsproducten staat of valt met de goede begeleiding en opleiding. Daarom geven we trainingen die nauw aansluiten bij het takenpakket van u of uw medewerkers. Trainingen geven we in onze vestiging in Zetten of desgewenst op locatie in uw bedrijf of organisatie. Voor onszelf zijn de trainingen een uitstekend middel om te zien of onze adviezen in de praktijk werken, doordat we van de deelnemers veel feed back krijgen.

Maatwerk in denken en doen
Maatwerk ontstaat doordat buiten het abonnement, tegen gereduceerd tarief, naar behoefte gebruik kan worden gemaakt van de denk- en daadkracht van één of meer leden van ons multidisciplinaire team. Denkkracht komt tot uitdrukking in het vinden van oplossingen voor actuele problemen die niet binnen de huidige organisatie opgelost kunnen worden. Daadkracht komt tot uitdrukking in het coördineren of het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden.
Ons team kan dus zowel operationele als structurele taken uitvoeren. Voor uw organisatie betekent dit, dat zij op ieder moment kan beschikken over de op dat moment gewenste capaciteit en/of expertise.

Balans
De flexibele inzet van onze medewerkers in combinatie met uw vaste medewerkers is één van de middelen om uw personeelsbestand in balans te houden met het onderhanden werk.