Maastricht

Nadat hij 15 jaar kennis en ervaring had opgedaan in het bedrijfsleven, besloot Henk Berghauser Pont zijn loopbaan een nieuwe wending te geven. Hij werd zelfstandig bedrijfsadviseur. Als naam voor het bedrijf koos hij Casimir, zijn tweede voornaam. Een naam met een mooie betekenis: vredestichter.

Al snel bleek dat vooral het midden- en kleinbedrijf kampt met de onmogelijkheid op alle terreinen over voldoende kennis te beschikken. Ondernemers zijn vaak goed in hun vakgebied, maar hebben daarnaast ook te maken met de andere aspecten van het ondernemerschap, zoals arbo-zorg, milieuwetgeving, personeelswerk, belastingen, administratie en automatisering. Of ze hebben gewoon behoefte aan iemand die met hen meedenkt.

Dat doen Henk en zijn medewerkers graag.