Over Casimir

Wie zijn wij?
Adviseurs met een gedegen opleiding en gerichte werkervaring, opgedaan in het bedrijfsleven. Onze specialisaties bestaan uit kwaliteitsmanagement, commercieel beleid, personeel & organisatie, financiën en administratieve organisatie, automatisering en bedrijfscommunicatie. De combinatie van deze specialisaties maakt van onze groep medewerkers een multidisciplinair team. Een team dat in staat is om snel en flexibel in te spelen op de meest uiteenlopende opdrachten. Onze teammedewerkers wisselen onderling informatie over hun werkzaamheden uit. Hierdoor zijn zij in staat vanuit hun specifieke achtergrond uw project of bedrijf aan te vullen.

Expertise en flexibiliteit
Toenemende concurrentie, o.a. door internationalisatie en snelle technologische ontwikkelingen, zorgt ervoor dat bedrijven steeds efficiënter moeten werken. Expertise en flexibiliteit fungeren als middel om je als bedrijf tegen deze concurrentie te wapenen. Grote bedrijven hebben vaak de mogelijkheden om door research en development te investeren in de toekomst. Dit mede doordat zij kunnen beschikken over expertise in de vorm van hoger opgeleid personeel. Veel bedrijven ontbreekt het vaak aan deze mogelijkheid.
Wij ontwikkelden met het oog hierop een nieuwe dienst, gebaseerd op de combinatie van expertise en flexibiliteit. Deze expertise stellen wij u met ons multidisciplinaire team ter beschikking. Een team dat als “werknemer” binnen uw bedrijf functioneert.

Werkwijze
Bij het uitvoeren van de opdrachten wordt zo snel mogelijk bij de directie tot de essentie van de zaak doorgedrongen en vervolgens een oplossing besproken en doorgevoerd.
Casimirs kracht is ervoor te zorgen dat die oplossing daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Praktisch invoeren zoals een ondernemer het zelf ook zou doen, maar waar hij de tijd niet voor heeft of het hem/haar aan specifieke kennis ontbreekt. Geen dikke rapporten, geen termen als sturing, genereren, realiseren, trechteren, doorcommuniceren, etc., maar praktische maatregelen.

Dit geldt voor alle diensten die Casimir levert. Voor een aantal grote (branche-)organisaties en daarmee voor de daaronder vallende honderden kleinbedrijven is reeds een uiteenlopend dienstenpakket geleverd. Maar ook voor de overheid en non-profit-organisaties biedt Casimir een aantal diensten aan.

Bedrijfsvisie
Casimirs adviseurs zijn praktisch. De dure woorden en chique rapporten die in de adviesbranche voorkomen zijn nooit aanwezig geweest en zullen er ook nooit komen!